Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Prodej movitého majetku

Prodej movitého majetku

1. Identifikační číslo návodu (nepovinné)

2. Kód životní situace (nepovinné)

3. Název návodu (povinné)

Prodej movitého majetku

4. Základní informace, úvod (povinné)

V případě, že má  město k dispozici starý a nepotřebný inventář a RMM rozhodne o jeho prodeji.

5. Kdo je oprávněn jednat (povinné)

Žadateli jsou fyzické osoby a právnické.

6. Za jakých podmínek je oprávněn žadatel jednat (povinné)

Dle podmínek vyhlášeného záměru.

7. Jak začít (povinné)

Písemným podáním na Městský úřad Milevsko, Nám. E. Beneše 420, 399 01  Milevsko

8. Kde můžete danou situaci řešit (povinné)

Městský úřad  Milevsko, Sažinova 843. 399 01  Milevsko

9. Kde konkrétněji (nepovinné)

Odbor investic a správy majetku.

11. Formuláře (povinné)

Žádné.

12. Poplatky (povinné)

Žádné..

13. Lhůty (povinné)

Lhůta na uzavření smluv je dána projednáním v rozhodujících orgánech města RMM. 

14. Další účastníci (povinné)

Nejsou stanoveni.

15. Další činnosti (povinné)

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická forma služby (nepovinné)

Nutno řešit písemnou formou.

17. Právní předpisy (povinné)

Obecní zákon č. 128/2000 Sb.

18. Doplňující právní předpisy (nepovinné)

19. Opravné prostředky (povinné)

Nejsou stanoveny.

20. Sankce (povinné)

Žádné.

21. FAQ - odpovědi na často kladené dotazy (nepovinné)

22. Související informace (nepovinné)

23. Jiné informační zdroje (nepovinné)

24. Odkazy (nepovinné)

25. Za správnost odpovídá - obecně (povinné)

Odbor investic a správy majetku.

26. Za správnost odpovídá - konkrétně (nepovinné)

27. Datum zpracování (povinné)

11. 10. 2004

28. Datum poslední aktualizace/ověření platnosti (povinné)

11. 10. 2004

29. Datum konce platnosti, je-li známo (povinné)

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky (nepovinné)