Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Zemědělský podnikatel

Zemědělský podnikatel

Odbor životního prostředí

Životní situace

Zemědělský podnikatel

Základní informace

Zemědělská výroba provozovaná podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou), jehož činnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická a právnická osoba,která která se chce zabývat vyráběním výrobků zemědělské výroby nebo úpravou a zpracováním své zemědělské produkce nebo poskytuje příležitostně práce v souvislosti se zemědělskou výrobou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělský podnikatel provozuje zemědělskou výrobu vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydání osvědčení

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
Ing. Hadrbolcová Hana

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doložení odborné způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, průkaz totožnosti, (po schválení novely zákona o správních poplatcích doklad o zaplacení správního poplatku)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na odboru ŽP 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Zatím žádné. (Až po schválení novely zákona o správních poplatcích)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Běžná lhůta dle správního řádu 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Český statistický úřad

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nejsou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon 252/1997 Sb., o zemědělství

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 29/1984 Sb. (školský zákon), zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ke krajskému úřadu v případě nevydání osvědčení

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokuta Městského úřadu Milevsko

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Co do zemědělské výroby nepatří ? Výcvik zvířat pro účely služební a zábavné, chov psů a koček. Zvířata,která se chovají  faremním způsobem chovu se stávají hospodářskými zvířaty

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon 252/1997 o zemědělství (platný od 1. května 2004)

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

Není znám