Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název

  Městský úřad

 • 2. Důvod a způsob založení

  Podle článku 99 Ústavy České republiky je Město Milevsko základní územní samosprávný  celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Jihočeský kraj.

  Město Milevsko je městem na základě  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  je veřejnoprávní korporací. Dále podle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je právnickou osobou a má  způsobilost mít práva a povinnosti.

  Právní subjektivita města je tedy dána výše uvedenými právními předpisy. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do Obchodního rejstříku.

 • 3. Organizační struktura