Městský úřad > Povinně zveřejňované informace > Evidence právních předpisů města Milevska - vyhlášky

Evidence právních předpisů města Milevska

Na této stránce naleznete obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy města Milevska.

Evidence právních předpisů Města Milevska
Číslo Název Oblast
2023
3/2023 kterou se mění vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu  
2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
1/2023 o místním poplatku ze psů  
2021
2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
2020
3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č. 1 k OZV č. 3/2020
 
2/2020 které upravuje rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací  
1/2020 o nočním klidu  
2019
5/2019 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Milevskem  
2/2019 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích vybraných místních komunikací na území města Milevska  
1/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy  
2018
2/2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Milevska  
2017
2016
8/2016 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Milevskem  
5/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Milevsku a vymezující prostory pro volné pobíhání psů (Příloha č. 1)  
4/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejně zeleně  
3/2016 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Milevska  
2015
2014
1/2014 Tržní řád  
2013
2012
1/2012 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  
2011
6/2011 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 3/2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno  
2009
7/2009 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 45 k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti přechodů průjezdních úseků silnic v obvodu města Milevska  
2/2009 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy  
1/2009 o symbolech Města Milevska  
2008
2007
4/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Milevska č. 5/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  
3/2007 požární řád města Milevska
Příloha č. 1: Seznam sil a prostředků jednotek PO dle požárního poplachového plánu Jihočeského kraje
 
2006
2/2006 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 47 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům  
2005
5/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  
4/2005 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 56 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Milevska  
3/2005 kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky Města Milevska  
2/2005 kterou se zrušuje Vyhláška Města Milevska č.7, návštěvní řád rekreačního rybníka Pytlák  
2004
2/2004 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 8/2003, kterou se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol  
2003
3/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě  
1/2003 o likvidaci následků větrné kalamity v lesních porostech  
1991-2002
16 (1993) kterou se doplňuje Vyhláška č. 5 o Městské policii v Milevsu, stejnokroji a jeho nošení  
13 (1993) o čestném občanství Města Milevska  
11 (1993) o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  
5   (1992) o městské policii v Milevsku, stejnokroji a jeho nošení