Městský úřad > Povinně zveřejňované informace > Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna přijímá podání:

v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu

v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny

v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosném technickém nosiči  osobně na podatelně nebo poštou na níže uvedenou adresu

Adresa podatelny:

Město Milevsko (Městský úřad Milevsko)
nám. E. Beneše 420
399 01  Milevsko

druhá budova
Sažinova 843
399 01  Milevsko

Příjem žádostí a dalších podání je možný v podatelně (přízemí)

Otevírací hodiny podatelny:

Pondělí 8:00 - 11:30         12:15 - 17:00
Úterý:   8:00 - 11:30         12.15 - 14:30
Středa  8:00 - 11:30         12:15 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30       12.15 - 14:30
Pátek    8:00 - 11:30         12:15 - 13:00

Telefonní číslo podatelny:  382 504 111

Datová schránka - název a identifikátor: město Milevsko, 8kabvcx

E - podatelna - elektronická adresa: epodatelna@milevsko-mesto.cz

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

TXT, HTM, HTML, RTF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. V případě pochybností lze bližší informace získat prostřednictvím e-podatelny, kde odpovědní zaměstnanci zodpoví Váš dotaz ohledně akceptovatelnosti formátu datové zprávy. Povolená velikost datových zpráv je max 20. MB

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Dotazy k provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu jan.krejca@milevsko-mesto.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy ohledně technických parametrů úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.