Městský úřad > Struktura úřadu > Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje

Adresa:

Odbor regionálního rozvoje
ul. Sažinova 843
399 01 Milevsko

Kontakty

 

 

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na:

 • úseku územního plánování
 • úseku územního rozhodování
 • úseku stavebního řádu
 • úseku vyvlastňování
 • úseku kultury
 • úseku propagace
 • úseku cestovního ruchu
 • úseku státní památkové péče
 • úseku přidělování a evidence čísel popisných a evidenčních
 • úseku zapisování údajů do evidence základního registru RUIAN
 • úseku rozvoje města a regionu
 • úseku silničního správního úřadu 
 • úseku speciálního stavebního úřadu 
 • úseku silničního hospodářství
 • úseku dopravního úřadu

Dokumenty

Projekt SPOLU - Participativní rozpočet města Milevska

Zastupitelstvo města Milevska schválilo na svém zasedání dne 23.10.2019 pravidla prvního ročníku participativního rozpočtu. Jedná se o proces, v rámci kterého mohou obyvatelé města přicházet s nápady na konkrétní projekty, které budou prezentovat, a následně se o nich bude hlasovat. Nejúspěšnější z nich bude město realizovat.

Z rozpočtu města Milevska byla vyčleněna částka ve výši 500 000,- Kč. Náklady na realizaci jednoho projektu se budou pohybovat v rozmezí 30 000 – 150 000,- Kč. Věříme, že se najdou občané, kteří se chtějí podílet na zkvalitňování místa, kde žijí. Lidé si již nyní mohou připravovat své návrhy, které bude možné podávat v únoru a březnu v roce 2020. Po formální kontrole a posouzení realizovatelnosti dojde na webu projektu SPOLU, k jejich zveřejnění. Následně již bude záležet pouze na vás, které projekty získají nejvíce kladných hlasů a budou realizovány.

Více o projektu: https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu/

GDPR

Upravit soubor