Městský úřad > Struktura úřadu > Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí

  Odbor se nachází v budově Radnice (nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko).

  Kontakty

  Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na:

  • úseku evidence obyvatel
  • úseku občanských průkazů
  • úseku cestovních dokladů
  • úseku matrik
  • úseku ověřování
  • úseku voleb
  • úseku místního referenda
  • úseku přestupků
  • úseku loterií a jiných podobných her
  • úseku vymáhání
  • úseku školství
  • úseku spisové a archivní služby

  GDPR

   
  školství.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  volby.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  výkon trestu.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  referendum.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  shromáždění.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  správní poplatky.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  stížnosti.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  matrika.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  občanské průkazy.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  občanské záležitosti.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  ověřování.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  přísedící.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  cestovní doklady.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  Czech POINT.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  evidence obyvatel.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  FRB.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018
   
  informace.pdf (PDF)
  Vytvořeno: 1.11.2018

  Upravit soubor