Záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 105 v čp. 123

MM 46174/2017

Vyvěšeno na úřední desce
od 16.11.2017