O městě > Mapová aplikace města > Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Kompletní ÚAP

Územně analytické podklady se pořizují pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a pro území krajů. ÚAP soustavně sledují a vyhodnocují stav a vývoj území v Jihočeském kraji.

Odkaz - Územně analytické podklady