O městě > Milevsko, seznamte se > Památky, zajímavosti

Památky a zajímavosti

Významné památky | Žulová sympozia

Významné památky

Klášter premonstrátů

Fotografie milevského klášteraNejstarší klášter českého jihu. Trojlodní bazilika. Navštívení P. Marie z konce 12. století. Tři křídla konventu obklopují spolu s bazilikou čtvercový rajský dvůr. Klášterní budovy byly zřejmě dokončeny v první čtvrtině 13. století, jejich románské jádro je zachováno dodnes. V západním barokně přestavěném konventu je umístěno regionální muzeum. K rohu kostela přiléhá "opatská kaple" z druhé poloviny 13. století. V areálu kláštera jsou další stavební památky.

 

 

 

Kostel Sv. Jiljí

Fotografie kostela sv. JiljíTribunový kostel sv. Jiljí je písemně doložen již r. 1184. Z původního románského kostela se zachovala mohutná zvonice a severní stěna se schodištěm v síle zdiva. Kostel goticky přestavěn ve 14. století. Sakristie a kněžiště zaklenuto unikátní žebrovou klenbou (tzv. milevského typu), malby na klenbě ze 16. století.

 

 

 

 

Kostel sv. Bartoloměje

Fotografie kostela sv. BartolomějeNovorománská stavba z r. 1866 na náměstí byla zbudována na místě starého kostelíka z přelomu 15. a 16. století.

 

 

 

 

 

"Stará radnice" čp. 1

Fotografie staré radnice čp. 1Barokní radnice ze 17. století, dnes zde sídlí Městská knihovna, informační centrum, prodejní galerie a Investiční banka. K budově přiléhá bývalý renesanční pivovar.

 

 

 

 

"Stará fara" čp. 3

Fotografie staré fary čp. 3Barokní stavba z r. 1715, patřící milevskému děkanství do r. 1937, se dochovala v původní podobě.

 

 

 

Synagoga

Fotografie synagogyStavba byla dokončena r. 1919. Je ojedinělým spojením empíru a kubismu. Dnes je modlitebnou církve československé. (Židovský hřbitov s náhrobky z 18. a 19. století je asi 1 km za městem).Nová radnice čp. 420

 

 

 

 

Nová radnice čp. 420

Fotografie nové radnice čp. 420Novorenesanční budova z let 1901-1902 se sgrafitovou výzdobou průčelí z r. 1936 od O. Pejši z Milevska. Dnes sídlo městského úřadu.

 

 

 

Spořitelna čp. 6

Fotografie spořitelny čp. 6Budova postavena r. 1909 F. J. Ješem z Tábora. Je jednou z dominant náměstí E. Beneše.

 

 

 

 

 

 

Komerční banka čp. 56

Fotografie secesní budovy čp. 56Secesní budova z r. 1907 s původním průčelím zachovaným díky opravě z r. 1993.

 

 

 

 

 

 

Žulová sympozia

V jihočeském městě Milevsku se od roku 1992 do roku 1996 sešlo každoročně několik sochařů z různých zemí světa, aby se zúčastnili sochařského sympozia. Vlastní práce na objektech probíhaly v kamenické provozovně družstva Jihokámen v Přílepově u Milevska. Umělci při tvorbě využívali především kámen nevhodný ke zpracování v kamenických dílnách, který je jinak odvážen jako odpad. Žula, ze které jsou všechna díla vytvořena, pochází z lomů v okolí Milevska a ze Štěpánovic u Českých Budějovic. Sochy byly natrvalo umístěny v parku Bažantnice v Milevsku a ve Stromovce v Českých Budějovicích. Žulová sympozia organizovalo Milevské muzeum a Spolek pro rozvoj kultry v Milevsku, za podpory Ministerstva kultury ČR, města Milevska a sponzorů.

Nultý ročník (soukromý) - 1992

Fotografie díla Keiji Yamaya - Touha po stromech Josef Andrle (ČR) - socha je ve vlastnictví autora 
Jaroslav Hanák (SRN) - socha je ve vlastnictví autora 
Pavel Opočenský (ČR) - socha je ve vlastnictví autora 
Karel Konečný (ČR) - socha je ve vlastnictví autora 
Keiji Yamaya (Japonsko) - Touha po stromech 
 

 

Na fotografii Keiji Yamaya - Touha po stromech

1. ročník - 1993

Fotografie díla Josef Andrle - Houpačka Josef Andrle (ČR) - Houpačka 
Jimmo Kang (Korea) - Bez názvu 
Karel Konečný (ČR) - Vzpomínka na Itálii 
Pavel Opočenský) (ČR) - Bez názvu 
Werner Ratering (SRN) - Bez názvu 
Jan Stolín (ČR) - Místo I, II 
Martin Zet (ČR) - Křesťanství 

 

Na fotografii Josef Andrle - Houpačka

2. ročník - 1994

Fotografie díla Jiří Kačer - Fragment Zdenek Hůla (ČR) - Bod 
Jiří Kačer (ČR) - Fragment 
Rony Plesl (ČR) - Čas 
Erich Reischke (SRN) - Labrador 
Gennadij Voronov (Rusko) - Trůn

 

Na fotografii Jiří Kačer - Fragment

3. ročník - 1995

Fotografie díla Václav Gatárik - Matka země Domenico Borelli (Itálie) - Bez názvu 
Václav Gatárik (SRN) - Matka Země 
Peter Paszkiewicz (Rakousko) - Bez názvu )* 
Shinji Sakai (Japonsko) - Bez názvu 
Hirito Sakamoto (Japonsko) - Semeno ))* 
Jiří Seifert (ČR) - Stůl 
Michal Škoda (ČR) - Bez názvu 


)* Dílo je umístěno v parku Stromovka v Českých Budějovicích
))* Dílo je umístěno v zahradě Domu kultury v Milevsku

Na fotografii Václav Gatárik - Matka země

4. ročník - 1996

Fotografie díla Udo Westermayer - VěžKurt Gebauer (ČR) - Dům č. 124 
Edward Luyen (Nizozemí) - Bez názvu 
Udo Westmeyer (SRN) - Věž 

 

 

 

 

Na fotografii Udo Westermayer - Věž