O městě > Výročí 840 > Červen

Červen

1. 6. 1924 byl na trati přes Milevsko vedoucí z Domažlic do Brna zaveden rychlík.
1. 6. 1931 vyšlo první číslo Milevského kraje.
1. 6. 1942 zrušen v Milevsku okresní úřad, město připojeno k táborskému okresu.
1. 6. 1977 otevřena 4. MŠ Pastelka.
1. 6. 2013 byly slavnostně otevřeny nové prostory milevského muzea na 2. nádvoří Milevského kláštera.
2. 6. 1884 svěcen prapor milevských vojenských vysloužilců.
2. 6. 2013 bylo Milevsko kvůli dlouhodobému dešti postiženo povodní.
3. 6. 1945 se konala volba nového místního národního výboru veřejným hlasováním na náměstí, kterého se zúčast - nila většina milevských obyvatel.
4. 6. 1998 se konal rockový koncert Kamila Střihavky v Domě kultury.
4. 6. 2022 proběhla kvůli pandemii COVIDU odložená oslava 150 let hasičů v Milevsku.
5. 6. 2003 slavnostnímu vyhlášení výsledků dětské soutěže v kreslení na téma Životní prostředí byl v restaurantu Froll přítomen i přírodovědec Steve Lichtag.
5. 6. 2014 v garážích v Nádražní ulici v Milevsku hořel autobus, škody na vozidle činily 500 000 Kč a na zařízení dílny dalších 500 000 Kč.
6. 6. 1870 byl založen milevský hasičský sbor, třetí sbor na jihu Čech a osmý v Čechách.
6. 6. 2003 na večeru duchovní poezie festival Tres artes recitoval verše Radovan Lukavský.
7. 6. 1920 se v Milevsku narodil malíř Vladislav Chvála, padl v Bernarticích 8. května 1945.
7. 6. 1935 Heydukovy oslavy v Milevsku - 100 let od narození básníka Adolfa Heyduka.
8. a 9. 6. 1924 proběhla slavnost rozvinutí praporu Republikánské strany v Milevsku, kterého se zúčastnil i ministr vnitra J. Malypetr, předseda senátu V. Donát a poslankyně A. Chlebounová.
8. 6. 1986 proběhlo Mistrovství ČSR motokár v prostoru nadjezdu silnice u Bažantnice.
9. 6. 1930 oslavil milevský sportovní klub desáté výročí založení přátelským utkáním proti SK Stráž bezpečnosti Praha s výsledkem 3:3.
9. 6. 2021 vyznamenal milevský starosta Řádem sv. Floriána zasloužilé členy milevského hasičského sboru Jaroslava Deveru, Jana Stejskala, Jiřího Herouta, Miroslava Koláře a Jaroslava Kabíčka.
10. 6. 1575 oběšen na řetěze v Milevsku Václav Pekárek pro četné krádeže a dobývání z „arestu.“
11. 6. 1960 zahájen provoz nově etablovaného kina v Milevsku.
12. 6. 1948 v Milevsku proběhl župní slet sokolské župy.
13. 6. 1965 se v Milevsku konala jedna z prvních okresních spartakiád, na které vystoupilo 2842 cvičenců.
13. 6. 2011 došlo u Hluboké k tragické dopravní nehodě, kdy zahynuli dva mladí milevští policisté, kteří vezli muže na záchytku do Českých Budějovic.
14. 6. 1941 na milevskou poštu došel dopis s adresou: Slečně v červených plavkách, která se dne 2. června koupala v rybníce Pytle u Milevska. Ke cti milevské pošty slouží, že dopis byl ještě téhož dne doručen na správnou adresu.
14. 6. 2017 přijel do Milevska na návštěvu prezident Miloš Zeman.
15. 6. 1790 zřízen v Milevsku magistrát.
15. 6. 1942 druhá rekvizice milevských zvonů – zabaven zvon Sanktusník, který byl 7. 7. 1945 zachráněn ze sběrny zvonů v Praze – původně radniční zvon. Kostel sv. Bartoloměje zůstal úplně bez zvonů.
16. 6. 1984 výstava k 800. výročí „Milevsko očima umělců“ v budově měst. knihovny v Milevsku.
17. 6. 1810 zasáhla město velká bouře a krupobití. Bylo polámáno 300 stromů, došlo ke zničení obilí. Byly strženy rybniční hráze, poškozeny louky a zahrady, dobytek byl utlučen kroupami, stejně tak i lesní zvěř.
17. 6. 1948 ministerstvo informací zastavilo vydávání Milevského kraje.
17. 6. 1984 Mistrovství ČSSR motokár a volný závod.
18. 6. 2011 bylo slavnostně otevřeno nové koupaliště v Milevsku.
19. 6. 1991 v beznadějně vyprodaném sále Domu kultury vystoupil lidový léčitel Miroslav Dubský ze Dvora Králové nad Labem. Setkání uvedla Regina Rázlová.
20. 6. 1216 pražský biskup Ondřej potvrdil, že biskup Jindřich dal Hrejkovice výměnou panu Jiřímu z Milevska, který je věnoval právě založenému klášteru milevskému.
20. 6. 1817 protržení hráze Vášova rybníka při velké vodě.
21. 6. 1931 přišly nad Milevsko bouře, kdy blesk několikrát uhodil do sokolovny, spořitelny, několika soukromých domů a také do telegrafních sloupů.
21. 6. 1991 byla v Milevsku založena pobočka ODS.
22. 6. 1947 svěcení a předání dvou motorových stříkaček Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku.
22. 6. 2011 se nad Milevskem strhla průtrž mračen, velký liják zanesl kanalizace a zatopil obyvatelům sklepy. Následky odstraňovali dobrovolní i profesionální hasiči. Voda zatopila i suterén zimního stadionu.
23. 6. 2022 se na silnici mezi Milevskem a Kovářovem konalo mistrovství ČR v cyklistice.
23. 6. 1991 definitivně skončil hotel Modrá hvězda v Milevsku pod podnikem Restaurace a jídelny.
24. 6. 1909 nově zřízeno v Milevsku tržiště.
25. 6. 1999 se konala soutěž Miss Milevsko a titul poprvé zůstal v Milevsku, zvítězila dvacetiletá Simona Švarcová, studentka lékařské fakulty.
26. 6. 1915 byly v Milevsku zavedeny chlebové lístky.
26. 6. 2006 došlo k loupežnému přepadení zlatnictví v Milevsku, se škodou asi 150 000 Kč.
27. 6. 1948 byla začleněna továrna Arnošta Jonáše na výrobu tužek do podniku Centropen.
28. 6. 1923 proběhla v milevské sokolovně přednáška Z krajů známých a neznámých, kterou přednesl světoznámý český cestovatel Enrique Stanko Vráz.
28. 6. 1948 byla v novostavbě konzervárny firmy František Máj v Milevsku u nádraží zahájena práce a výkup lesních plodů a hub.
29. 6. 1941 v měšťanské chlapecké škole se konala výstava obrazů a grafik Aloise Moravce a Antonína Šíta s názvem Obrazy a grafiky Milevského kraje.
30. 6. 1945 vojenský velitel okresu a města kapitán Zacharov upozorňuje obchodníky, aby dávali zboží vojsku jen na základě povolení, protože vojsko neplatilo. Místní národní rada se usnesla vyřešit národní otázku Němců, Maďarů a zrádců.
30. 6. 1992 se v milevské cukrárně u Kortana za dobré vysvědčení rozdávala zmrzlina zadarmo.
30. 6. 1995 byla první Miss v historii města Milevska vyhlášena Jaroslava Kutláková ze Soběslavi.
30. 6. 2001 slavnostní otevření nových expozic Milevského muzea s názvem Dotyky tisíciletí.