O městě > Výročí 840 > Červenec

Červenec

1. 7. 1838 zřízena v Milevsku Sběrna dopisů kraje Táborského.
1. 7. 1913 Okresní zastupitelstvo v Milevsku zřídilo okresní pokladnu pro léčení čeledi.
1. 7. 1941 vznikla milevská mlékárna.
1. 7. 1960 zrušen milevský okres (přifařen k Písku).
1. 7. 2009 byly v Milevsku zprovozněny parkovací automaty.
1. 7. 2023 byla zrušena pobočka pošty na náměstí v Milevsku.
2. 7. 1648 klášterní chrám byl nově zasvěcen Navštívení Panny Marie.
2. 7. 1891 přišla velká vichřice, bouře, liják a kroupy, které dosahovaly velikosti ořechů. Došlo k rozvodnění milevského potoka, který strhl most u kláštera.
2. 7. 1905 v Milevsku naměřena na slunci teplota 44,5 stupně.
3. 7. 1828 postihla Milevsko silná bouře spojená s krupobitím.
3. 7. 2006 se v Latinské škole konala výstava ústy malovaných obrázků milevského autora Pavla Hejhala.
4. 7. 1897 byla v rybníce Žabinec u Milevska objevena mrtvola 72letého krejčovského mistra Čenka Vaterse, byly u něho nalezeny dvě prázdné láhve od lihoviny.
4. 7. 1990 vznikla v Milevsku expozitura Komerční banky.
4. 7. 1991 poprvé vyšly Milevské noviny.
5. 7. 1931 v Milevsku v Šibenné ulici odhalena pamětní deska od sochaře Břetislava Bendy, věnovaná strahovskému knihovníkovi páteru Cyrilu Strakovi.
6. 7. 1970 při oslavách na náměstí byl Ústředním svazem požární ochrany z Prahy předán milevským hasičům nový prapor.
7. 7. 1945 přivezlo do Milevska nákladní auto ze sběrny zvonů v Praze na Maninách celkem čtyři milevské zvony, které se takto vrátily zpátky do města. Jeden z nich z kostela sv. Jiljí z roku 1580, další dva umíráčky – z městského chrámu a z baziliky. Poslední zvon byl chybně zaslán do Milevska, byl poté navrácen do Bechyně.
8. 7. 2017 se konala v Milevském muzeu premiéra nočního představení historického šermu a tanců Hudba, šerm a tance z časů renesance.
9. 7. 1901 bylo nalezeno na stavbě okresní hospodářské záložny v nádobce 60 kusů pražských grošů.
9. 7. 1922 byla zahájena pravidelná doprava osob a cestujících na státní automobilové trati Milevsko - Heřmaničky - Sedlec-nádraží.
9. 7. 1959 se poprvé rozjel na pole sovětský samochodný kombajn S4, který dostala milevská STS. Kombajn byl 12. a 13. července vystaven na náměstí pro porovnání vedle staré mlátičky.
10. 7. 2019 zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru u požáru nízké budovy v ulici Libušina, jednalo se o požár, vzniklý od hrnce na plotně.
11. 7. 1862 vydalo c. k. okresní hejtmanství stavební povolení ke stavbě nového kostela sv. Bartoloměje na náměstí.
11. 7. 1945 usnesením Kulturní rady MNV v Milevsku bylo hlavní náměstí v Milevsku nazváno náměstím Dr. E. Beneše, Nádražní ulice nazvána ulicí generalissima Stalina a bývalá Klášterní ulice nově ulicí Masarykovou.
12. 7. 1936 byla slavnostně otevřena na Hajdě dětská kolonie „Zdraví“ (prázdninový tábor).
13. 7. 1921 Sportovní klub Milevsko vstoupil jako organizovaný klub do jihočeské fotbalové župy.
14. 7. 1907 byl v Milevsku založen včelařský spolek.
14. 7. 1945 po čtyřletém zákazu obnoven v Milevsku Junák.
14. 7. 1946 byla na budově radnice odhalena pamětní deska Jana Jeřábka, Jaroslava Blechy a Karla Papouška.
14. 7. 1986 v Milevsku proběhlo Mistrovství ČSSR v cyklistice v časovce mužů a družstev.
14. 7. 1935 se konaly na Staňkově VI. jezdecké závody. Při závodech zemřel po pádu z koně František Dvořák z Tábora, dodnes je zde umístěn pomník.
15. 7. 1942 zahynul Jan Jeřábek, pilot RAF, milevský rodák.
15. 7. 2022 byl v Milevsku slavnostně otevřen podnikatelský park.
16. 7. 1806 byl oficiálně jmenován Václav Kypta za prvního učitele v Milevsku.
16. 7. 1940 bylo nařízeno členům Společenstva hostinských a výčepních v Milevsku označit všechny živnosti německými názvy.
17. 7. 1869 konala se slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Vlastislav.
18. 7. 1913 byla dokončena instalace meziměstského telefonního spojení v Milevsku.
19. 7. 1925 odhalen památník I. pozemkové reformy.
20. 7. 1927 ustavením Spolku milevských studujících byly položeny základy milevského tenisu.
21. 7. 1448 říšský kancléř Kašpar z Haliče ve svém dopisu z Vídně žádá Oldřicha z Rožmberka o milevský med a uzené pstruhy.
21. 7. 1913 se v Milevsku narodil akademický malíř Jan Fořt.
22. 7. 1840 nad Milevskem se prohnala bouře a vichřice takové síly, že nic podobného nepamatovali ani nejstarší obyvatelé města. Kroupy velikosti lískových ořechů zničily polovinu úrody obilí.
22. 7. 2009 v ulici Generála Svobody došlo ke kuriózní nehodě. Ze svahu sjela špatně zaparkovaná multikára a silně poškodila dole stojící vozidlo Nissan.
23. 7. 1723 Milevsko zasáhl požár, při němž vyhořelo pět domácností.
23. 7. 1901 se začalo úřadovat v budově nové radnice čp. 420.
23. 7. 1911 u Milevska vzplála část obecního lesa u Panny Marie Kamenné a jen díky náhodnému kolem - jdoucímu byl požár uhašen. V Milevsku bylo následkem toho policejně zakázáno kouřit na polích, v lesích a vůbec na veřejných místech.
24. 7. 1911 byl zvolen čestným měšťanem města Milevska JUDr. Bedřich kníže ze Schwarzenberku.
25. 7. 1864 ustanoveno v Milevsku obecní zastupitelstvo.
25. 7. 2019 byla v Milevsku instalována maškarní lavička od sochařky Alexandry Koláčkové.
26. 7. 1917 byla Matyldě Kotnerové, vdově po starostovi města Matěji Kotnerovi, propůjčena stříbrná medaile Červeného kříže s válečnou dekorací.
27. 7. 1870 oficiálně založen Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku.
28. 7. 2021 byla slavnostně zahájena stavba nového obchodního centra na jižním okraji Milevska.
29. 7. 1889 se v Milevsku narodil sionistický aktivista, československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění za Židovskou stranu Angelo Goldstein.
29. 7. 1945 se odehrál v Milevsku první pováčlečný fotbalový zápas s mužstvem místní posádky Rudé armády.
30. 7. 1951 otevřena pro zaměstnance Janky závodní jídelna.
31. 7. 1916 vypukl v kostele sv. Bartoloměje požár, který zničil obraz sv. Norberta.
31. 7. 2008 se uzavřel milevský konfekční závod Pleas.
31. 7. 2016 na nádvoří milevského kláštera koncertovali bratři Ebenové s pořadem Čas holin.