Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2012 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2012 alokována částka 726 000,- Kč. Tato finanční částka bude rozdělena v prvním kole. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2012.

Bližší informace podá referent pro památky a kulturu Tomáš Novotný, novotny@milevsko-mesto.cz , 382 504 116, 724 317 771

 
Zásady ORP s přílohou znění 2012.doc (DOC)
Vytvořeno: 8.2.2012
 
Formulář žádosti Programu ORP 2012.doc (DOC)
Vytvořeno: 8.2.2012

Upravit soubor