Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2013 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2013 alokována částka 484 000,- Kč. Tato finanční částka bude rozdělena ve dvou kolech. Uzávěrka přihlášek prvního kola je 28.02.2013. Uzávěrka druhého kola je 30.04.2013.

Bližší informace podá referent pro památky a kulturu Tomáš Novotný, novotny@milevsko-mesto.cz, 382 504 116, 724 317 771

Upravit soubor

"PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 2020"

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2020 alokována částka 640.000,- Kč.

Všechny ostatní informace o dotačním programu lze nalézt na webu Ministerstva kultury.

Bližší informace podá referentka odboru regionálního rozvoje Ing. Lenka Džermanská

lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz  | 382 504 116 | 601 122 537