Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2017 alokována částka 740 000,- Kč. Tato finanční částka bude rozdělena v druhém kole. Uzávěrka přihlášek druhého kola je 30.04.2017.

Bližší informace podá vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Petr Švára

petr.svara@milevsko-mesto.cz | 382 504 223 | 602 848 072

 

Všechny ostatní informace o dotačním programu lze nalézt zde:

 
Zasady_Programu_ORP_zneni-2017.docx (DOCX)
Vytvořeno: 10.2.2017
 
Podminky-pro-priznani-prispevku-z- dotace.docx (DOCX)
Vytvořeno: 10.2.2017

Upravit soubor