Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

"PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 2021"

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2021 alokována částka 640.000,- Kč.

Všechny ostatní informace o dotačním programu lze nalézt na webu Ministerstva kultury.

Bližší informace podá referentka odboru regionálního rozvoje Ing. Lenka Džermanská

lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz  | 382 504 116 | 601 122 537

 
Zasady_Programu_ORP_zneni_2021.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.2.2021
 
Transparent_programu.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.2.2021
 
Program_ORP_vyhlaseni_2021.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.2.2021
 
Kvóty ORP 2021.xlsx (XLSX)
Vytvořeno: 10.2.2021
 
Formular zadosti 2021_ORP.xlsm (XLSM)
Vytvořeno: 10.2.2021

Upravit soubor