Podnikání a rozvoj > Dotační programy > Obnova kulturních památek

Obnova kulturních památek

Zpět

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora tohoto programu je určena na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek (vyjma národních kulturních památek), které se nacházejí mimo území památkových rezervací a zón a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko byla pro rok 2018 alokována částka 715.000,- Kč. V roce 2018 proběhne celorepublikově v rámci programu pouze 1 kolo pro podání přihlášek s uzávěrkou dne 28.02.2018.

Bližší informace podá referentka odboru regionálního rozvoje Ing. Lenka Džermanská
lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz | 382 504 116 | 601 122 537

Všechny ostatní informace o dotačním programu lze nalézt na webu Ministerstva Kultury

Upravit soubor