Podnikání a rozvoj > Podnikání

Podnikání v Milevsku

Zpět

Digitální technická mapy města

Technický popis DTMM

DTMM je soubor informací v digitální formě o budovách, komunikacích, inženýrských sítích atd..

DTMM je pořízená přímým měřením v terénu.Vypovídá tudíž velmi přesně o vnější realitě kolem nás. Zaměřují se veškeré prvky polohopisu (budovy, komunikace, ploty, stromy, šachty atd.) a výškopisu (rozhraní povrchů, meze, příkopy atd.). Nedílnou součástí DTMM jsou průběhy inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí v majetku správců sítí ( plynárna, energetika, vodárna) se od těchto subjektů  přebírají a následně vkládají do DTMM. Kompletně vytvořenou DTMM  udržujeme  v aktuálním stavu .

DTMM slouží jako podklad pro projektovou činnost. Tím, že je DTMM stále aktuální jsou podklady pro projekt kvalitní a zabraňuje se problémům při realizaci staveb. DTMM jako jednotný podklad pro projekt zabrání duplicitnímu zaměřování totožných lokalit pro různé investiční činnosti. 

Nabízíme tedy možnost využít DTMM jako podklad pro jakoukoli projekční činnost, kde je přesný mapový podklad potřebný.

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné dokumenty.

Upravit soubor