Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Integrovaný operační program > Moderní úřad blíže občanům města Milevska a klientům městského úřadu

Moderní úřad blíže občanům města Milevska a klientům městského úřadu

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o dotaci z Integrovaného operačního programu, výzva číslo 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí, oblast podpory 6.2.1. – Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt „Moderní úřad blíže občanům města Milevska a klientům městského úřadu“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09473.

Cílem projektu je zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zpřístupnit informace veřejnosti.

Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících:

  • rozšíření technologického centra (diskové pole, servery, pásková knihovna, SAN infrastruktura), které bude sloužit pro zajištění provozu pořizovaných aplikací,
  • elektronizaci agend veřejné správy ve prospěch úřadu prostřednictvím portálu úředníka, datového skladu, elektronizace podání, elektronických formulářů,
  • digitalizaci datových zdrojů pořízením skenovací linky a vytvořením archivu dokumentů,
  • zvýšení transparentnosti veřejné správy a dostupnosti informací prostřednictvím portálu občana obsahujícího informace o rozpočtu, zpřístupnění úřední desky v prostředí webové prezentace města,

Projekt navazuje na vytvořené technologické centrum ("Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko", CZ.1.06/2.1.00/06.06884, podpořeno z IOP, výzva č. 06), vychází z jeho designu, v maximální možné míře využívá jeho služeb a prostředků a rozšiřuje je pro nově elektronizované agendy.

Cílovou skupinou projektu je město Milevsko a veřejnost.

Jednotlivé části byli realizovány externími dodavateli na základě výběrového řízení.

 

CZ.1.06/2.1.00/22.09473    

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA