Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Integrovaný regionální operační program > Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku

Modernizace, konektivita a transparentnost informačních systémů v Milevsku

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006166

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o finanční podporu EU z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Realizací projektu dojde k zefektivnění činnosti Městského úřadu Milevsko, k zpřístupnění informací veřejnosti a k zajištění lepší komunikace s občany města. Díky projektu dojde ke snížení finančních nároků na chod administrativy úřadu a bude zajištěn transparentní výkon veřejné správy.

Stěžejní úkol projektu bude spočívat v zajištění vyšší úrovně služeb elektronické veřejné správy a zlepšení komunikace veřejné správy s cílovou skupinou, kterou tvoří občané, návštěvníci města, odborná veřejnost, podnikatelské subjekty apod.