Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Integrovaný regionální operační program > Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby

Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby

Město Milevsko získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu -  na projekt s názvem Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002257.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní sociální služby vedoucí k sociální inkluzi v ORP Milevsko.

Konkrétním cílem a výsledkem projektu je pořízení dvou automobilů pro zajištění poskytování terénní sociální služby příspěvkovou organizací Sociální služby Města Milevska, přičemž jeden automobil bude upraven a vybaven pro přepravu osob se zdravotním postižením. Tím dojde ke zlepšení materiálně technického vybavení této organizace.