Projekt: „Dílna kvality města Milevska“

 

CZ.1.04/4.1.01/53.00051

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo důsledné naplnění principů Smart Administration na MěÚ Milevsko, tj. komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům města a klientům města a celého správního obvodu obce. Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožňuje tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad, který bude:
 1. kvalitně a efektivně monitorovat a řídit své interní procesy,
 2. efektivně zacházet s vlastními zdroji,
 3. efektivně využívat dostupných nástrojů informačních a komunikačních technologií,
 4. se transformovat do podoby procesně obslužné organizace s jednoznačně definovanými službami, procesy, rolemi v procesech a k nim přičleněnými zodpovědnostmi.

V současnoti jeprojektukončen (ukončení ke 11/2012).

Úřad plánuje pokračovat v optimalizaci svých procesů na základě znalostí a nástrojů získaných během projektu i po jeho ukončení (důležitý prvek pro udržitelnost projektu ).