Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program lidské zdroje a zaměstnanost > Projekt: „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko“

Projekt: „Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko“

Městu Milevsku byla poskytnuta dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) na individuální projekt, výzvy číslo 40 „Zajištění vzdělávání v eGovermentu pro ORP Milevsko“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/40.00077, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy – zajištění vzdělávání, prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby v celkové výši 2.128.900,- Kč, dotace z Evropských fondů – prostředků ESF je 1.809.565,- Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spoluúčastí v celkové výši 319.335,- Kč.

Projekt byl určen pro úředníky, zaměstnance města Milevska, členy zastupitelstva města. Dále pro členy zastupitelstev ORP Milevsko a zaměstnance zřizovaných organizací obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Milevsko.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit zavádění eGovermentu do území, zvýšit kvalitu poskytované služby úředníka k občanovi a naplnit specifický cíl výzvy "Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků".

Projekt byl úspěšně ukončen k 13.9.2012. Celkem bylo podpořených osob 216, což je naplnění indikátoru na 105%.

Úspěšných absolventů kurzů bylo celkem 2021, z toho 603 absolventů prezenčních kurzů a 1418 absolventů e-learningových. Tento indikátor byl naplněn na 100,05%.

Výsledek projektu se podařilo naplnit. Projekt byl úspěšný a s velkým kladným zájmem o účast v realizovaných kurzech ze stran podpořených osob.