Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program zaměstnanost > Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku Živé Milevsko – Smart Region

Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/16_058/0007341

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o finanční podporu EU z Operačního programu zaměstnanost.

Cílem projektu je přímá podpora implementace konceptu Smart City v Milevsku. Aplikace tohoto konceptu bude uskutečněna prostřednictvím strategických rozvojových dokumentů využívajících progresivních technologií, dále ustanovení a činností týmu, který bude zaměřen na rozvoj a implementaci dílčích aktivit sloužících k rozvoji konceptu Smart City, a realizaci odpovídajících aktivit mířících k vytvoření pozitivního prostředí ve městě a kladného vnímání celého konceptu smart ze strany veřejnosti.