Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program životní prostředí > Protipovodňový monitorovací varovný a informační systém města Milevsko

Protipovodňový monitorovací varovný a informační systém města Milevsko

Tento projekt byl započat v roce 2019, kdy byla ke konci roku podána žádost o dotaci do výzvy č. 125 z Operačního programu Životní prostředí, a následně zahájeny kroky k zrealizování celého projektu „Protipovodňový monitorovací varovný a informační systém města Milevsko“. Předmětem projektu byla modernizace stávajícího varovného systému pro město Milevsko a jeho místí části. Bylo odstraněno 52 ks starých jednosměrných hlásičů, které byly mnohdy za hranicí životnosti, a nainstalováno 123 ks nových obousměrných výkonnějších hlásičů k včasnému varování obyvatel před povodněmi. Současně s tím byl také aktualizován a rozšířen digitální povodňový plán. Realizace této akce byla dokončena na podzim roku 2021. Celkové výdaje na tuto akci byly ve výši 5 834 910,- Kč, z čehož finanční spoluúčast Evropské unie – Fondu soudržnosti byla ve výši 4 002 565,- Kč.