Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program životní prostředí > Stavební opatření na budovách 2. základní školy v Milevsku

Stavební opatření na budovách 2. základní školy v Milevsku

V říjnu byla dokončena realizace akce „Stavební opatření na budovách 2. základní školy v Milevsku“. Realizátorem akce byla firma BRICK - STAV CZ a.s. Na objektech školy, vybudovaných začátkem 70. let minulého století bylo provedeno zateplení obvodových stěn, výměna oken a zateplení střechy. Obyvatelé si jistě všimli nové barevné fasády. Celkové náklady akce byly 16 mil. Kč, z toho byla poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 12 mil. Kč.