Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program životní prostředí > Výměna kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu Milevsko

Výměna kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu Milevsko

Na konci července 2016 byla dokončena realizace akce s názvem „Výměna kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu Milevsko“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizátorem akce byla firma CHLAZENÍ CHOCEŇ – MONTÁŽE s.r.o. V rámci realizace byla provedena výměna dožívajícího, poškozeného kondenzátoru za nový energeticky úspornější odpařovací kondenzátor s vyšším výkonem. Celkové náklady akce byly 2,5 mil. Kč, z toho byla poskytnuta dotace ve výši 1,9 mil Kč z Operačního programu životní prostředí.