Zateplení budovy MŠ Klubíčko Milevsko

V listopadu 2014 byla dokončena akce „Zateplení budovy MŠ Klubíčko Milevsko“. MŠ je stavebně i provozně členěna na pět objektů, které byly postaveny v 70. letech minulého století. V rámci revitalizace obvodového pláště došlo k zateplení celého objektu, včetně střechy a byla vyměněna okna i dveře. Všech pět objektů má také novou barevnou fasádu. Realizátorem akce byla firma CZECH BUILDER s.r.o. Náklady na realizaci akce byly 6 mil. Kč, dotace z Operačního programu životní prostředí byla poskytnuta ve výši 3,3 mil. Kč