Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Regionální operační program NUTSII Jihozápad > Projekt „Milevsko – centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infrastruktury pro volný čas – 1. etapa“

Projekt „Milevsko – centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infrastruktury pro volný čas – 1. etapa“

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00940
Realizace: 1.11.2008 - 31.10.2010
Celkové výdaje projektu: 43 491 233,- Kč
Výše podpory z ROP JZ: 30 915 811,- Kč

Popis projektu

Záměrem tohoto projektu bylo rozšíření  a modernizace zařízení stávajícího sportovního areálu. Projekt byl rozdělen na II etapy. V I. etapě dokončené v říjnu 2009 byla provedena celková rekonstrukce šaten pro zimní stadion včetně vybavení novým nábytkem. Dále byla provedena dodávka rozebíratelné podlahy na plochu zimního stadionu pro provozování INLINE hokeje, v době kdy na ploše není led.  Pro halu míčových her byly vybudovány nové šatny  včetně vybavení nábytkem.

V roce 2010 ve II. etapě projektu byly zbourány staré šatny a na jejich místě vybudovány nové parkovací plochy. Dále byly rekonstruovány parkovací plochy před letním stadionem a parkovací plochy před hotelem Stadion. Byl vybudován nový vstupní objekt do zimního stadionu a nová asfaltová plocha pro SKATE park.

Dodavatelem stavebních prací byla firma UNIKO Písek, s. r. o. a dodavatelem vybavení firma PARSEK, v. o. s. , České Budějovice.