Projekt „Místní komunikace Pod Zvíkovcem“

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací

Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/1.5.00/05.01794
Realizace: 05/2011 - 06/2012
Celkové výdaje projektu: 12 511 000,- Kč
Výše podpory z ROP JZ: 11 573 000,- Kč

Popis projektu

Záměrem projektu je výstavba místní komunikace v lokalitě „Zvíkovec“

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci 5.výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci Místní komunikace Pod Zvíkovcem a dne 10.2.2011 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Na začátku měsíce května 2011 byly zahájeny stavební práce na výstavbě nové místní komunikace Pod Zvíkovcem. Projekt s tímto názvem je  spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 92,5% uznatelných nákladů. Celkové náklady na výstavbu této komunikace jsou plánovány ve výši 12 511 000,- Kč, z toho výše dotace činí 11 573 000,- Kč a podíl města 938 000,- Kč.

Ukončení stavebních pracích, které provádí firma STRABAG a.s., České Budějovice,  se předpokládalo do začátku října 2011. V září 2011 byl termín ukončení stavebních prací z objektivních důvodů prodloužen do 30.06.2012.

Stavební práce byly ukončeny a dílo bylo předáno dne 30.06.2012. Výstavbou této komunikace byly vyřešeny nejen problémy obyvatel lokality Zvíkovec, kdy se museli v nepříznivém počasí „brodit“ nezpevněnou bahnitou cestou, ale je i vyřešena možnost další výstavby rodinných domů, kterých by mohlo po dokončení celé lokality být až padesát.

http://www.rr-jihozapad.cz/