Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Regionální operační program NUTSII Jihozápad > Projekt „Modernizace MŠ Pastelka – Ateliér pro předškolní děti“

Projekt „Modernizace MŠ Pastelka – Ateliér pro předškolní děti“

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/2.5.00/03.01150
Realizace: 11/2008 – 10/2009
Celkové výdaje projektu: 5 313 723,- Kč
Výše podpory z ROP JZ: 4 180 229,- Kč

Popis projektu

Záměrem tohoto projektu byla modernizace a rozšíření (nástavba a stavební úpravy) zařízení předškolní péče o děti ve městě Milevsko a zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Mateřská škola Pastelka měla původně dvě patra a plochou střechou, s poškozenou izolací za hranicí životnosti.  Poškozenou střechou do objektu v období srážek zatékalo, což způsobovalo na stropech tvorbu vnitřních map a výskyt plísní. Díky dotaci z ROP Jihozápad byla pořízena nová střešní konstrukce (sedlová střecha) a nová krytina čímž vzniklo krásné podkroví, do kterého byly rozšířeny stávající prostory školy. V podkroví byl zřízen ateliér, denní místnost a víceúčelová místnost s příslušným zázemím.

Vedle zvýšení hospodárnosti provozu zařízení a úrovně hygienických podmínek přispěl projekt ke zvýšení kapacity mateřské školy o celkem 20 dětí.