Podnikání a rozvoj > Územní rozvoj > Územně plánovací podklady > Územní studie Veřejná prostranství ulice Komenského

zaregistrována dne 26. 9. 2018

Vyhledat soubory či složky
 
0_TEXTOVÁ ČÁST.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
1. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY_1_2000_181.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
2. URBANISTICKÁ KONCEPCE_1_2000_182.pdf (PDF, 8 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
2.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE_1_1000_200.pdf (PDF, 9 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ_1_2000_185.pdf (PDF, 8 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
5.1. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ_1_1000_202.pdf (PDF, 9 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
6. SYSTÉM DOPRAVY_1_2000_186.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
7. DOPRAVA V KLIDU_1_2000_187.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
9. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA_1_2000_189.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
11. ETAPIZACE_1_2000_191.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
12. KOLIZE NÁVRH x MAJETKY_1_2000_192.pdf (PDF)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
15. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ-lavičky_195.pdf (PDF, 10 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018
 
16. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ-odpadkové koše_196.pdf (PDF, 14 MB)
Vytvořeno: 2.10.2018

Upravit soubor