Chodník ulice U Bažantnice

Publikováno: 26.4.2023

Chodník bude navazovat na již stávající nový chodník vedoucí přes milevský most. Bude zde vybudováno nové veřejné osvětlení.

Termín realizace: duben 2023

Náklady: 3.378.220 Kč, dotace ve výši 2.182.612 Kč poskytnuta z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/16_038/0016839