Modernizace budovy Domu kultury Milevsko

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

 

Vážení občané, v pondělí 16. ledna 2023 byla zahájena modernizace hlavního sálu v Domu kulury Milevsko. Předpokládaný termín dokočení je naplánován do 30. dubna 2023. O průběhu realizace Vás budeme pravidelně informovat na této stránce.

 

Stavba obsahuje obezdění nově osázené vzduchotechnické jednotky, úprava elevace na balkóně, úprava původní promítací kabiny, provedení nové podlahy v sále, osazení nové vzduchotechniky na sále, nové akustické obklady v prostoru sálu, provedení nové elektroinstalace a slaboproudu, nové ozvučení a osvětlení sálu.

Termín realizace: leden – červenec 2023 

Náklady: 20.541.167 Kč, dotace ve výši 12 779 761,00 Kč poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11782 - Podpora rozvoje regionu, identifikační číslo 117D8220E8911

Práce na modernizaci Domu kultury Milevsko pokračují dle harmonogramu. V současnosti probíhají práce na podhledech včetně nových elektrorozvodů. 

Foto z 21. března 2023:

Práce probíhají dle harmonogramu. V současnosti jsou sundané podhledy.

Foto z 3. února 2023:

Foto z 16. ledna 2023: