Ozelenění kruhového objezdu u Bažantnice

Publikováno: 18.5.2018

Vážení občané,

během června a července letošního roku bude zrealizováno ozelenění nově vybudovaného kruhového objezdu v Masarykově ulici a zároveň proběhne revitalizace zeleně v okolí.

V rámci kruhového objezdu je navrženo rozdělení plochy na zahuštěnou výsadbu půdopokryvné zeleně s volnějším záhonem založeným v oblázku s vhodnou výsadbou suchobytných rostlin (trávy, trvalky, konifery), které budou doplněny solitérními kameny. Kosterními dřevinami zde budou pomalu rostoucí kleče a středně vzrůstný centrální keř, doplňkovými dřevinami budou sadové růže a perovskie.

Dalším prostorem, který bude nově upraven, je lokalita u památníku pozemkové reformy v sousedství kruhového objezdu. Zde budou odstraněny přestárlé jalovce a nekoncepčně vysazené dřeviny (šeřík, bříza a jírovec) a budou zde vysazeny nové kosterní alejové stromy (okrasná třešeň, lípa) a dále převislá bříza a méně vzrůstné jehličnany. Prostor bude doplněn o kvetoucí keře (sadová růže, šalvěj, tavolník).

Dále bude osázen pruh zeleně mezi parkovištěm a chodníkem k Bažantnici. Zde budou vysazeny středně vzrůstné okrasné třešně pro vytvoření stínu, které budou doplněny trvalkami a trávami vhodnými pro výsušné prostředí (šalvěj, kakost, dochan).

Poslední upravovaným místem bude plocha jihozápadně od kruhového objezdu, kde dojde ke zrušení stávajícího trvalkového záhonu, a nový záhon vznikne mimo ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Výběr rostlin bude v jednotě s okolními navrženými výsadbami.

 
pohledy.pdf (PDF)
Vytvořeno: 18.5.2018
 
situační výkres.pdf (PDF)
Vytvořeno: 18.5.2018