Rekonstrukce knihovny

Budova č.p. 1, kde sídlí městská knihovna, galerie M a další provozovny vyžaduje generální rekonstrukci. Na základě této potřeby proběhla v průběhu roku 2017 malá architektonická soutěž, ve které čtyři vybraní zpracovatelé předložili a obhajovali své vize, jak by měla budova v budoucnu vypadat. Soutěž byla zaměřena především na vnitřní uspořádání a rozložení provozů v budově. Zadání soutěže s požadavky, návrhy zpracovatelů a usnesení Rady, která na doporučení hodnotící komise rozhodla o vítězi naleznete níže.
 

Upravit soubor