Ulice Sokolovská

Publikováno: 26.4.2023

Investiční akce bude rozdělena do několika etap. V plánu je opravena stávající splašková kanalizace, nově bude vybudovaná dešťová kanalizace.  Dále se se chystá vyměněna rozvodů vody, plynu, nový povrch komunikace a veřejné osvětlení. V prostoru křižovatky Husova náměstí budou vysázeny vzrostlé stromy.

Termín realizace: červen 2023

Náklady: cena dle vysoutěžené částky.