Úprava zatrubněných vodotečí

Publikováno: 26.4.2023

Jedná se obnovu revizních vstupů do historického vodního díla – potrubí, které vede napříč městem Milevskem. Výstavba zahrnuje i výstavbu zcela nových revizních vstupů do těchto tzv. vodotečí.

Termín realizace: během roku 2023

Náklady: cena dle vysoutěžené částky