Podnikání a rozvoj > Záměry města

Záměry města

Aktuální

Archiv

Zpět

Záměr na komplexní řešení budovy - zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a dveří a výměny zdroje tepla. Dojde ke zpracování architektonické studie, která bude řešit celkový vzhled budovy zejména vzhledem k jejímu umístění v centru města a současně přímo vedle památkového objektu staré radnice. Studie by mohla řešit i případnou úpravu balkonu nad vchodem do budovy a dále také plánovanou přestavbu zasedací místnosti.

Předpokládá se využití dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 40% uznatelných nákladů na akci.

Aktuálně nejsou zveřejněny žádné dokumenty.

Upravit soubor