Podnikání a rozvoj > Záměry města

Záměry města

Aktuální

Archiv

Zpět

Švermova ulice II. etapa

Součástí tohoto projektu je rekonstrukce další části ulice Švermovy (navazující na 1. etapu, která byla realizovaná v roce 2014) tj. od křižovatky s ulicí Úzkou po ulici Pod Zvíkovcem. Celková délka úplné rekonstrukce komunikace je 279 m.

Projekt řeší vlastní vozovku včetně chodníků a všech stávajících křižovatek. Součástí stavby je rovněž řešení odvodnění všech zpevněných ploch. Komunikace pro pěší jsou navrženy tak, aby byly v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Společně s rekonstrukcí komunikace dojde k rekonstrukci stávajících inženýrských sítí.

Švermova ulice III. etapa

Součástí projektu bude dokončení rekonstrukce Švermovy ulice – od křižovatky s ulicí Pod Zvíkovcem. V rámci realizace dojde k rekonstrukci vozovky včetně chodníků a rekonstrukci stávajících inženýrských sítí. Na projektové dokumentaci se v současné době pracuje. Realizace se předpokládá v roce 2017-2018.

Upravit soubor