Podnikání a rozvoj > Záměry města

Záměry města

Aktuální

Archiv

Zpět

Projekt řeší úsek komunikace od křižovatky s ul. 5. května po křižovatku s ulicí R. Svobodové včetně této křižovatky. Rekonstrukce místní komunikace je plánována především z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání zvláště v druhém úseku stavby včetně křižovatky s ul. R. Svobodové a také z důvodu špatného stavebního stavu povrchů jak chodníků, tak vozovky. Stavbou dojde k zlepšení životního prostředí v této části města, včetně zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací.

Realizací stavby se zajistí optimálním způsobem šířkové uspořádání místní komunikace oproti současnému stavu, především s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy, zároveň dojde ke stavebnímu vymezení parkování vozidel a úpravě křižovatky ulic Jeřábkova a R. Svobodové.

Současně projektová dokumentace řeší zesílení konstrukce vozovky a rovněž nové odvodnění komunikace. Celá řešená část je navržena kompletně bezbariérově i s ohledem na pohyb osob nevidomých a slabozrakých.

Rekonstrukce místní komunikace je navržena v celkové délce 566 m. Součástí stavby je rovněž úprava ulice R. Svobodové v délce 25 m navazující na úpravu křižovatky.

Z technologických důvodů stavby je nutné na dobu nezbytně nutnou změnit dopravní režim v ulicích Jeřábkova R. Svobodové a Za Krejcárkem, viz příloha (dio-1.A etapa-upravená verze). Uzavírka je nutná pro lepší napojení jednotlivých podkladních a asfaltových vrstev a kvalitnější provedení stavby. Děkujeme za pochopení.​

 
Prezentace na internet.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.2.2017
 
Jeřábkova_SITUACE.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.2.2017
 
Jeřábkova_SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.2.2017
 
dio-1.A etapa-upravená verze.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.2.2017

Upravit soubor