Podnikání a rozvoj > Záměry města

Záměry města

Aktuální

Archiv

Zpět

Nový zajímavý záměr: dopravní uzel pro Milevsko

Město Milevsko oslovili zástupci Správy železniční dopravní cesty s návrhem na společný postup při vybudování přestupního terminálu pro vlaky a autobusy v prostoru dnešního vlakového nádraží. V průběhu společných jednání se tento záměr na přání města rozšířil na vybudování úplného přepravního uzlu, tedy nejen terminálu, ale i autobusového nádraží v těsné blízkosti vlakového. V rámci takového projektu by vzniklo také potřebné parkoviště pro osobní auta, kryté parkování pro kola a společné zázemí pro cestující i personál – pro vlaky i autobusy.

Ruku v ruce s tímto projektem by mělo dojít ze strany dráhy také k výraznému zrychlení přepravy na vlakové trati Milevsko – Tábor – Praha.

Městu by uskutečnění takového záměru mohlo přinést mnohé, za hlavní však považujeme zatraktivnění vlakové přepravy, částečné řešení problému místní dopravy ve městě a vyřešení problému autobusového nádraží.  Ve městě a regionu by totiž vznikl uzlový přepravní bod, do kterého by směřovala velká většina všech autobusových spojů a bylo by proto například mnohem snazší využít například k cestě z Kovářova do Tábora částečně vlak. Protože hlavním cílem většiny našich cest bude pochopitelně i nadále centrum města, musely by autobusové spoje nadále zajíždět i tam, ale pak by mohl v centru stačit jen nejnutnější nástupní a výstupní terminál, protože zázemí by bylo v uzlovém bodě na vlakovém nádraží.

Velkou příležitostí pro město je především možnost financování akce z dotace, která by v případě úspěchu mohla představovat až 85% celkových nákladů.

V současné chvíli se připravuje tzv. prověřovací studie, která ukáže, zda je možné uskutečnit rozšířený záměr města či jen původní základní záměr na přestupní terminál. Pokud se vše ukáže jako reálné a pokud záměr získá podporu zastupitelstva, je možné očekávat jeho uskutečnění v letech 2018-2019.

Vedení města bude v příštích měsících dohlížet na pokud možno rychlý postup přípravných a projekčních prací, protože tuto vizi považujeme za velkou příležitost pro rozvoj města a pro zvýšení komfortu obyvatel i návštěvníků.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta


Ilustrační foto: terminál Břeclav

 
Přestupní_terminál_Milevsko_RM.pdf (PDF)
Vytvořeno: 21.3.2016

Upravit soubor