Městská rada 10. října 2018

Publikováno: 17.10.2018

Rada města 10. 10. 2018

Poskytnutí dotace – rada města schválila poskytnutí dotace 10 tis. Kč na provoz spolku DAROVNA, který zahájil v polovině letošního roku úspěšně činnost charitativního obchůdku v Riegrově ulici.

Oprava koupaliště – rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 80 % na opravu původního městského koupaliště na Vinicích, které zaniklo v šedesátých letech minulého století. Jde o nádrž bezprostředně pod přepadem rybníka „Koruňáku“, která má být odbahněna, opraveny vyzděné břehy i hráz a obnoveno vypouštěcí zařízení.

Veřejné osvětlení – rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z program EFEKTY pro rok 2019. Z tohoto programu jsme letos získali dotaci na obnovu osvětlení na Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova a Masarykova. V roce 2019 by dotace byla určena na veřejné osvětlení v ulicích Nádražní a Čs. Legií.

Nákup rolby – rada města zrušila veřejnou zakázku na nákup rolby, protože se v rámci zkoušek v provozu ukázalo, že vybraný model technicky nevyhovuje potřebám našeho zimního stadionu.

Koupelny v DPS – bylo rozhodnuto, že všechny další úpravy koupelen v Domě s pečovatelskou službou v Libušině ulici na bezbariérové provedení budou prováděny plně na náklady města.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta