Městská rada 2. května 2018

Publikováno: 20.5.2018

Získaná dotace – Rada města schválila smlouvu na dotaci, kterou město získalo z programu Jihočeského kraje „Kulturní dědictví“. Získané prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na opravu historického kamenného mostu u kláštera. Ten je jedinou součástí národní kulturní památky – milevského kláštera, která je ve vlastnictví města. Celá oprava bude stát více než 600 tis. Kč a bude dokončena nejpozději v říjnu tohoto roku.
Žádost o dotaci – Rada města souhlasila na návrh organizační složky ŽIVÉ MILEVSKO -SMART REGION se zpracováním žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost, která by podpořila rozvoj a pokračování projektu Živé Milevsko v letech 2019 a 2020.
Pronájem opakovaně – Městská rada vzala na vědomí odstoupení společnosti REST-MILEVSKO od podpisu nájemní smlouvy na restauraci v budově knihovny a rozhodla vyhlásit opakovaně záměr na pronájem s minimálním měsíčním nájemným 13 tis. Kč.
Jmenování – Rada města na návrh tajemnice městského úřadu jmenovala Mgr. Petru Burdovou vedoucí Odboru právních služeb, přestupků a kontroly.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta