Městská rada 27. června 2018

Publikováno: 12.7.2018

Program rady přesáhl čtyřicet položek, mezi nimi:

Nové vybavení pro úřad i veřejnost – rada vyhlásila výběrové řízení na dodávku elektronické úřední desky, elektronické pokladny umožňující občanům provádět platby i mimo úřední hodiny a vyvolávacího systému, který dosluhuje a musí být modernizován.
Převod automobilu – po doplnění autoparku města vozy Škoda Fabia rozhodla rada o převodu vozu Peugeot Partner Milevskému muzeu.
Ochrana osobních údajů – rada města schválila novu směrnici o ochraně osobních údajů při práci orgánů města, která naplňuje požadavky obecného nařízení, známého pod zkratkou GDPR.
Správa hřbitova – rada schválila dodatky smluv o správě hřbitova a nájmu nebytových prostor, kterými se smluvní vztah se současným správcem hřbitova, Kamenictvím Novotný, prodlužuje do konce roku 2020.
Elektrokola – byla schválena smlouva s Jihočeským krajem, podle níž město získá dotaci na pořízení osmi elektrokol a čtyř dobíjecích stanic. To vše bude sloužit v půjčovně milevské veřejnosti i návštěvníkům.
Jmenování – rada na základě výsledků výběrových řízení jmenuje od 1. 8. 2018 ředitelem 1. ZŠ T. G. Masaryka dosavadního ředitele pana PaedDr. Martina Hrycha. K témuž datu byla jmenována novou ředitelkou Mateřské školy Sluníčko v Jeřábkově ulici paní Mgr. Marcela Fořtová a vedoucím organizační složky Městský kamerový systém pan Jiří Gröger.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta