Městská rada 6. června 2018

Publikováno: 13.6.2018

Rada města 6. 6. 2018

Rada města řešila více než třicet záležitostí, z nich vybíráme:

Socha před Spořitelnu – rada souhlasila s návrhem sochařky Alexandry Koláčkové na vytvoření objektu, který bude výrazně upoutávat na městskou maškarní tradici. Bude umístěn ve volném prostoru před budovou Spořitelny a nahradí současného dřevěného Dlouhána. Město na tento projekt získalo dotaci z Nadace ČEZ, předpokládá se realizace na jaře roku 2019.
Správa hřbitova – rada vzala na vědomí žádost správce hřbitova o prodloužení smluv a rozhodla vyhlásit záměr na prodloužení současných smluv do konce roku 2020.
Nájmy v centru města – městská rada rozhodla na základě došlých nabídek uzavřít nájemní smlouvu na restauraci v budově knihovny s panem Janem Čeřovským. Dále v reakci na žádost České spořitelny schválila dohodu o ukončení nájmu v domě Růžek, což znamená, že Česká spořitelna zůstává ve své současné provozovně. Na prostory v domě Růžek byl vyhlášen nový záměr na pronájem.
Předzahrádka – radou nebyl schválen záměr na vybudování předzahrádky pro provozovnu kavárny v domě s pečovatelskou službou v Libušině ulici. Hlavním důvodem neschválení byly vysoké náklady spojené s realizací projektu.
Opakovaný konkurz – protože se do vyhlášeného konkurzu na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko v ulici B. Němcové nepřihlásil žádný uchazeč, byl vyhlášen konkurz opakovaný.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta