Městská rada 8. srpna 2018

Publikováno: 10.8.2018

Rada města  8. 8. 2018

Dláždění vjezdů – v návaznosti na obnovu ulic Sibiřská a Kpt. Jaroše a nově i chodníků v ulici F. Kudláčka bylo rozhodnuto vydláždit všechny související vjezdy do domů zámkovou dlažbou. Práce provedou Služby Města.
Jmenování ředitelky – rada města na doporučení výběrové komise jmenovala ke dni 1. 9. 2018 ředitelkou Mateřské školy Klubíčko v ulici B. Němcové paní Mgr. Jitku Imbrovou.
Opravy chodníků – oprava chodníků ve vnitrobloku na Starém sídlišti, byla na návrh rozšířena o navazující chodníčky, které propojují prostor s domy č. 811 a č. 783 a ulicí Čs. Armády. Celou akci od počátku srpna provádějí Služby Města Milevska.
Odkup pozemků – rada doporučila zastupitelstvu schválit odkup pozemků od státu za částku 304 tis. Kč. Jde o pozemky pod objektem šaten na tenisových kurtech v Bažantnici, který patří městu, jde tedy o sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou.
Pronájem Růžek – po vyhodnocení došlých nabídek (4 nabídky) na pronájem prostor po dřívější prodejně potravin, rozhodla rada uzavřít nájemní smlouvu se společností VÁCLAVÁK, s.r.o. Milevsko. Budoucí nájemce uvedl záměr provozovat v prostorách hostinskou a prodejní činnost.

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta