Sociální oblast > Domy s pečovatelskou službou

Základní informace o domech s pečovatelskou službou

Město Milevsko disponuje dvěma domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 115 bytů. Jedná se o nájemní městské byty, které jsou přidělovány v souladu s Pravidly přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska.

Dům s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko

  • 30 dvoupokojových bytů pro manželské či jiné příbuzenské dvojice,
  • 46 jednopokojových bytů pro jednotlivce,
  • pečovatelská služba zajištěna ve všední dny od 6:30 do 19:00 hodin, v ostatní dny od 6:30 do 12:00 hodin a od 16:30 do 19:00 hodin

Dům s pečovatelskou službou 5. května 1510, Milevsko

  • 6 dvoupokojových bytů pro manželské či jiné příbuzenské dvojice,
  • 13 jednopokojových bytů pro jednotlivce,
  • pečovatelská služba zajištěna celodenně.