Sociální oblast > Domy s pečovatelskou službou

Základní informace o domech s pečovatelskou službou

Město Milevsko disponuje dvěma domy s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 116 bytů. Jedná se o nájemní městské byty, které jsou přidělovány v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska.

Dům s pečovatelskou službou Libušina 1401, Milevsko

  • 30 dvoupokojových bytů pro manželské či jiné příbuzenské dvojice,
  • 46 jednopokojových bytů pro jednotlivce,
  • pečovatelská služba zajištěna ve všední dny od 6.30 do 19.00 hodin, v ostatní dny od 6.30 do 12.30 hodin a od 16.30 do 18.00 hodin

Dům s pečovatelskou službou 5. května 1510, Milevsko

  • 13 dvoupokojových bytů pro manželské či jiné příbuzenské dvojice,
  • 27 jednopokojových bytů pro jednotlivce,
  • pečovatelská služba zajištěna celodenně.