Sociální oblast > Plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb

Procesy plánování sociálních služeb v ORP Milevsko

První proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000 v rámci britsko-českého pilotního projektu „MOLSA“, který probíhal v celém píseckém okrese. Prvním uceleným výstupem z plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko (celkem 26 obcí) pak byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 2004. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů, výstupem byl vždy aktuální komunitní plán a katalog poskytovatelů. Město Milevsko se také úspěšně zapojovalo do zpracování zakázek v rámci krajských projektů plánování sociálních služeb. Poslední střednědobý komunitní plán byl zpracován na období 2013 - 2015.

V roce 2015 a 2016 se město Milevsko ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy zapojilo do Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V roce 2017 byla zahájena spolupráce na realizaci krajské zakázky v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Projekty jsou zaměřeny na udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP Milevsko a na zpracování aktuálních a relevantních výstupů pro místní potřeby a pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Cílem je vždy udržení činnosti organizační struktury (řídící skupina a pracovní skupiny), podpora spolupráce mezi obcemi na území správního obvodu ORP Milevsko, monitoring plnění platného plánu, definování priorit a cílů rozvoje sociálních služeb pro další období, zpracování strategické části plánu pro další období, vzdělávání cílových skupin a informování veřejnosti, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni. Hlavními výstupy z projektů realizovaných v roce 2015, 2016 a 2017 jsou aktualizované akční plány na další rok.

V lednu 2018 byl zahájen dvouletý projekt Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko. V rámci tohoto projektu, jehož cílem bylo zajistit proces plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko a podpořit spolupráci cílových skupin, byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2019 a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na období 2020-2022.

Výsledkem trvalého a kvalitního procesu plánování je fungující prevence nežádoucích jevů a efektivní síť sociálních a doprovodných služeb, která odpovídá potřebám lidí žijících v regionu.