Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí > Místní a časová dostupnost

Místní a časová dostupnost sociálně-právní ochrany dětí

Správní obvod orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) je vymezen správním obvodem obce s rozšířenou působností Milevsko podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. Je vymezen územím obcí Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř.

Zaměstnanci města Milevska zařazení do městského úřadu, odboru sociálních věcí (dále jen „zaměstnanci“), mají na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) vymezeny jednotlivé správní obvody, kdy každý z nich vykonává SPOD především ve svém správním obvodu. Jejich působnost je však v celém správním obvodu Městského úřadu Milevsko jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

OSPOD má pracoviště v budově Městského úřadu Milevsko, na adrese Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko. Budova je umístěna v centru města na náměstí, nedaleko autobusového nádraží a navazuje na hlavní budovu městského úřadu. Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup a je tedy dobře dostupná všem občanům. Parkoviště pro osobní automobily je před budovou městského úřadu na náměstí a za budovou v dvorním traktu.

Mapa spádové oblasti

Kontakty

Mgr. Jana Bočanová - terénní sociální práce – sociální pracovník

Bc. Marie Kačerová - terénní sociální práce – sociální pracovník

Bc. Lenka Grünwaldová, DiS. - náhradní rodinná péče a terénní sociální práce – sociální pracovník pro NRP

Bc. Jana Dvořáková - sociální kuratela a terénní sociální práce – kurátor pro děti a mládež

Výkon SPOD je zajištěn každý pracovní den.

Úřední hodiny pro veřejnost
PONDĚLÍ 8.00 – 11.30 hodin 12.15 – 17.00 hodin
STŘEDA  8.00 – 11.30 hodin 12.15 – 17.00 hodin
PÁTEK 8.00 – 11.30 hodin 12.15 – 13.00 hodin

Není-li na pracovišti přítomen zaměstnanec, který je příslušný k vyřízení případu dle příslušného obvodu, je vždy ve výše uvedených hodinách zajištěn jeho zástup jiným zaměstnancem.

Upravit soubor